Skip to main content

Handreiking aanbrengen van steunbermen als noodmaatregel

Steunbermen worden toegepast bij verschillende faalmechanismen. In deze handreiking zal dit overzichtelijk worden gepresenteerd, echter bij de verdieping zal met name worden gekeken naar de inzet van steunbermen bij het faalmechanisme macro-stabiliteit binnenwaarts.

Deze handreiking is tot stand gekomen door enerzijds een verkenning van literatuur, het houden van diverse sessies met geïnteresseerde professionals gelinkt aan Wiki Noodmaatregelen en door gerichte interviews met betrekking tot ervaringen uit het verleden. Hierbij is ook voortgebouwd op een basis document dat in 2020 door de Wiki werkgroep is gemaakt en heeft een student van de Hogeschool Rotterdam eerste helft 2021 mee geholpen om dit document verder te brengen. Ook is eind 2021 uitvoeringskennis betrokken bij de verdere aanscherping van de handreiking. Gedurende het gehele traject hebben de sessies met waterschappen verder richting gegeven aan de inhoud van dit document. Insteek hierbij is om vooral een gemakkelijk leesbaar handvat te bieden voor professionals die zich bezighouden met dit onderwerp.