Skip to main content

Over de Wiki

De Wiki Noodmaatregelen is rond 2010 opgericht door Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving en de STOWA. De Wiki-werkgroep, met leden werkzaam bij Rijkswaterstaat en waterschappen, beheert de website, deelt kennis en ervaring met elkaar en ontwikkelt samen nieuwe kennis en werkinstructies over noodmaatregelen bij hoogwater. 

Wij als Wiki noodmaatregelen werkgroep bespreken periodiek de laatste kennis en inzichten over het onderwerp Noodmaatregelen bij hoogwater. Deze besprekingen resulteren in nieuwe producten of teksten die we plaatsen op onze website. Ben je werkzaam bij Rijkswaterstaat of waterschap? Dan kan je aansluiten en aanmelden via de STOWA website. 

Een aantal kenmerken van ons:

  • Wij zijn een community of practice (zoals dat dan heet)
  • Onze doelgroep is dijkbeheerders of waterkeringsspecialisten bij waterschappen en Rijkswaterstaat. 
  • Wij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar
  • Wij organiseren werkbijeenkomsten op specifieke thema's, zoals noodmaatregelen bij graverijschade of het dichten van een bres in een dijk. 
  • Wij leren van hoogwatersituaties in het buitenland en willen lessen borgen. 
  • Werken samen aan werkinstructies en handleiding op het thema Noodmaatregelen
  • Zijn het vaak oneens over of het een beheer- of noodmaatregel is. 
  • Doen dingen die het CTW ook doen en andersom, maar dat geeft niet. CTW is meer gericht op praktijkoefening, trainen van crisisexperts en gecoordineerde inzet van teamleden bij hoogwater. De Wiki doet meer instructies, handleiding en kennisontsluiting. Sommige CTW leden nemen ook deel aan de Wiki. Er is overlap, maar daar kunnen we mee leven. 
  • Wij vallen onder het SCW. Dit staat voor Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen (meer informatie staat Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen - Helpdesk water

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het gerust weten via ons contactformulier. Zoekt u een contactpersoon op een ander onderwerp. Zie dan op https://www.kennisatlaswaterkeringen.nl/

Tenslotte, er kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de inhoud op deze website. Inhoud, producten, afbeeldingen etc. etc. op de site zijn geen richtlijn en kennen geen enkele juridische status. We hebben geprobeerd alle auteurs bij de afbeeldingen te achterhalen, mocht er toch een foto gebruikt zijn zonder toestemming, geef het aan ons aan via het contactformulier.  

Foto workshop graverij 2022 (impressiefoto)
Impressiefoto workshop Noodmaatregelen bij graverijschade
Samenwerkingsverband Crisisexpertise Waterkeringen