Skip to main content

Peil kwelsloot opzetten via gemaal

Waterpeil in kwelsloot verhogen door waterpeilbeheer.

Beschrijving noodmaatregel

Om voldoene tegendruk te creƫren bij kwelwaterinstroming kan het waterpeil in de teensloot aktief worden verhoogd. Hierdoor wordt het verval over de kering verlaagd en de stromingsintensiiteit verminderd.

Waar kan het gebruikt worden?

  • kwelwaterinstroom
  • microinstabiliteit
  • opdrijven van de slootbodem
  • als zandmeevoerende wellen optreden

Afwegingskader

Als er op grotere strekkingen zandmeevoerende wellen in een sloot optreden is het eventueel beter de hele slootpeil op te zetten dan alleen een deel met zandzakken of schotten af te dammen.

Wat is er nodig? 

Peilbeheer via gemaal regelen.

Is uitbreiding van noodmaatregel mogelijk?

Deze maatregel staat los van de uitvoering van andere maatregelen en is makkelijk uitbreidbaar.