Skip to main content

Peil kwelsloot opzetten met zandzakken of schotten

Slootpeil binnendijks opzetten middels schotten zodat waterpeil in sloot als tegendruk werkt en resulterend waterstandsverschil over de kering wordt verminderd.

Beschrijving noodmaatregel

Om het waterstandsverschil over een kering te kunnen reduceren, kan als belastingbeperktende maatregel het binnendijkse peil worden verhoogd. Als lokale maatregel kan het peil in de sloot worden verhoogd. Hiervoor kan de afvoer van het slootwater middels en schot of een zandzakdam worden geblokkeerd zodat het slootpeil bovenstrooms gaat oplopen.

Waar kan het gebruikt worden?

Deze binnendijkse maatregel is geschikt om het waterstandsverschil over de kering te reduceren en daarmee de aandrijvende krachten die processen zoals kwel, piping en microinstabiliteit te remmen.

Afwegingskader

Deze methode is toepasbaar als er voldoende kwelwater de sloot instroomt zodat door lolkaal afdammen van de sloot het waterpeil daar voldoende snel en hoog oplopen. Anders is eventueel een opkisting efficienter.

Wat is er nodig?

  • zandzakken, big bags of houten schotten

Hoe voer je het uit?

Plaats een schot of een dam van zandzakken aan de benedenstroomse kant van de sloot, zodat het water niet meer kan worden afgevoerd. 

Hoe ziet het eruit?

Opzetten slootpeil met schotten

Is uitbreiding van noodmaatregel mogelijk?

Ja. Je kan naast dezer maatregel ook nog opkistingen in de sloot zelf uitvoeren of het binnendijkse gebied lokaal met een kwelkade voorzien.