Skip to main content

Grondslagen voor hoogwaterbescherming

Grondslagen voor hoogwaterbescherming beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland.

Aan bod komen thema's als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische eisen en verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van waterkeringen, de continue zorg voor hoogwatrerbescherming en crisisbeheersing. Dit alles gegeven de overstromingskans die vanaf 1-1-2017 wettelijk van kracht is.