Skip to main content

Scheepvaartsmaatregelen

Door de vaarsnelheid van schepen te verminderen of schepen verder van de dijk laten varen wordt belasting als gevolg van scheepsgolven vermindert. De scheepvaart kan ook volkomen worden stilgelegd.

Aan de opgelegde vaarbeperking wordt echter niet altijd gevolg gegeven. De golfslag van het vaartuig kan extra belasting geven voor de waterkering.

Ook het opheffen van het scheepsvaartverbod kent risico's. Scheepvaart kan dan meteen massaal worden en schippers willen snel varen om verloren tijd in te halen. Haalgolven kunnen een bedreiging vormen voor het buitentalud. Er ontstaat ook weer een reƫle kans op aanvaring.