Skip to main content

Verwijderen van drijfvuil

Drijfvuil dient zo snel mogelijk te worden verwijderd om (verdere) schade aan de bekleding te voorkomen.

Let op! Te zwaar materiaal (kranen etc.) kan de kering beschadigen, met name bij hoogwater. Het is dan beter het drijfvuil te fixeren zodat geen vervolgschade kan ontstaan.

Verwijderen dijfvuil vanuit dijkkruin (bron: Handboek Diijjbewaking, 2018)
Verwijderen van dijfvuil vanuit de dijkkruin (bron: Handboek dijkbewaking)