Skip to main content

Verwijderen van drijfvuil

Drijfvuil dient zo snel mogelijk te worden verwijderd om (verdere) schade aan de bekleding te voorkomen.

Wat is het?

Drijfvuil (bomen, takken, afval) kan door langsstroming en golven schade aan de buitenbekleding, met name de grasbekleding veroorzaken en dient daarom van de kering te worden verwijderd odf, als niet anders mogelijk, te worden gefixeerd.

Let op! Te zwaar matereel (kranen etc.) kan de kering ook beschadigen, met name bij hoogwater. Het is dan beter het drijfvuil te fixeren zodat geen vervolgschade kan ontstaan.

Verwijderen dijfvuil vanuit dijkkruin (bron: Handboek Diijjbewaking, 2018)
Verwijderen van dijfvuil vanuit de dijkkruin (bron: Handboek dijkbewaking)