Skip to main content

Noodsluiting coupure

Dit betreft het noodsluiten van een coupure als het routinematige sluiten met het hiervoor beoogde systeem (bijv. balken) niet zou lukken, zij het omdat de coupure beschadig is geraakt of dat sluitelementen er niet zijn.

Wat is het?

Wat doet het?

Waar kan het gebruikt worden?

  • Toepassingsbereik à Wanneer wel toepasbaar!! Niet toepasbaar!!

Hoe pas je het toe ?

  • Kort, verwijzen naar uitvoering.
  • Link naar werkinstructie.

LET OP!  (belangrijke uitvoeringsaspecten)

  • Aandachtspunten, belangrijke dingen. Risico’s!!!
  • Kort: bijv. let op dat bereikbaarheid met groot materiaal mogelijk is. (bij dimensionering en uitvoering verder toelichten)

Relatie met andere faalmechanismen

(effect van noodmaatregel als bijeffect (dus zandzak op kruin kan ook stabiliteitsprobleem veroorzaken)

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

Korte toelichting naar welke andere noodmaatregelen iemand kan denken, logische combinaties.

Meer weten?

Evt literatuur? Geen leveranciers voorlopig. Verder alle eventuele relevante bronnen. Bronvermelding van bovengenoemde stukken.