Skip to main content

Bescherming dijkrestprofiel

naar afschuiving binnentalud als gevolg van macro-instabiliteit

Na het binnendijkse afschuiven van de dijk  dient het overgebleven kruingedeelte te worden beschermd. De maatregel is erop gericht om een vervolgafschuiving hoger op het binnentalud en bij de kruin (secundaire afschuiving) te voorkómen.

Tevens dient de maatregel micro-instabiliteit (vanuit de ontstane holte) te voorkómen en om erosie van de vrijliggende dijkkern als gevolg van overloop of overslag te voorkómen.

De zandzakken op de kruin (punt 1 in de figuur) fixeren het geotextiel en voorkomen dat evt. overslaand water het onbeschermde steile binnentalud erodeert.

Afgeschoven materiaal mag niet worden verwijderd om verdergaande afschuiving te voorkomen. Eventueel dient een steunberm bij de dijkteen te worden aangelegd (zie punt 1 in de figuur).

Maatregelen ter beschermimng restprofiel
Maartegelen ter bescherming restprofiel na een binnendijkse afschuiving