Skip to main content

Macro-instabiliteit binnenwaarts

Hierbij is het evenwicht van het grondlichaam niet meer aanwezig.

Wat is het?

De sterkt evan de grond neem als gevolg van hogere waterspanningen in het dijklichaam en in de ondergrond af. Ook belasting van de kruin en graverijen aan de binnenteen werken stabiliteitsvermindernd. 

Wat gebeurt er?

Afschuiving van het binnentalud kan ontstaan ten tijde van lang aanhoudend hoogwater door een toename van de waterspanningen in de waterkering en afname van de schuifweerstand in het afschuifvlak. Deze kondigen zich aan door scheuren (parallel, haaks of schuin ten opzichte van de dijk), zettingen of tweedimensionale zakkingen van kruin en talud.

Waar kan het optreden?

Een stormvloed aan zee duurt hooguit enkele dagen met een piek van enkele uren. Hierdoor krijgt het water geen tijd om ver in de dijk door te stromen. Afschuiven van het binnentalud krijgt daarom bij zeedijken weinig kans.

Bij regionale keringen kan ook intensieve en langdurige neerslag leiden tot het afschuiven van het binnentalud.

Hoe ziet het eruit?

Stabiliteitsproblemen worden eerst zichtbaar door scheuren met hoogteverschil in kruijn en binnentalud. 

Afschuiving langs een glijkvlak wordt zichtbaar door progressieve toename van de schervorming en een plaatselijke kruijndaling. Vaak zullen geliktijdig of in een iets later stadium ook vervormingen, opbolling of scheurvorming binnendijks zichtbaar zijn.

Welke andere faalmechanismen kunnen optreden?

Na de eerste afschuiving is de waterkering soms nog waterkerend. Het is daarom van belang het restprofiel te beschermen. Het talud van de resterende kruin is meestal steil en onbeschermd en daarom gevoelig voor erosie door overheenstromend of overheenslaand water. Als gevolg van een hoge freatische lijn die ter plaatse van het onbeschermde deel van het talud van de restkruin uittreedt, kunnen gronddeeltjes uit de dijkkern worden uitgespoeld (Microinstabiliteit).

Welke noodmaatregelen zijn mogelijk?

  • Dempen van de teensloot met zand om extra tegendruk te creĆ«ren.
  • Stabilisatie binnentalud met steunberm
  • Steunen van de teen van het binnentalud met zandzakken of big bags 
  • Verzwaring binnenteen
  • Verkeersmaatregelen treffen om zwaar verkeer op de dijkte beperken of te weren.
  • Opvullen van lokale afschuivingen
  • Bescherming afgeschoven kruin en binnentalud met folie of geotextiel  en verzwaren met zandzakken
  • Herstel afgeschoven binnentalud
  •