Skip to main content

Teensloot dempen

Teensloot dempen met zand

Wat is het?

Bij het optreden van vervormingen kan een eventueel aanwezige teensloot worden gedempt met zand om extra tegendruk te creƫren. Bij regionale keringen is dit vaak een effectieve maatregel die bijna altijd een permanent karakter heeft. Deze maatregel kan al dan niet worden gecombineerd met het aanleggen van een berm.

Hoe werkt het?

Het gewicht van het zand  vormt countergewicht waardoor bij een dreigende diepe afschuving van het binnentalud de aandreivende kracht wordt verminderd. Bovendien werkt het gewicht in de sloot opbarsten van de deklaag tegen. Bij een al opgebarsten deklaag hindert het zand in de sloot het erosieproces vanuit het watervoerend pakket onder de dijk en kan piping tegenwerken.

Hoe pas je het toe?

Aanbevolen wordt om de sloot dan te dempen met een laag van (drain) zand van 0,5 m en daarna verder met zand voor zandbed tot aan het oorspronkelijk maaiveld. Wanneer de sloot een afwaterende functie heeft moet er een infiltratie drain worden aangebracht.

Dempen van een teensloot met zand (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)
Dempen van een teensloot met zand (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)