Skip to main content

Teensloot dempen

Bij het optreden van vervormingen kan een eventueel aanwezige teensloot worden gedempt met zand om extra tegendruk te creƫren. Deze maatregel kan al dan niet worden gecombineerd met een berm.

Bij regionale keringen is dit vaak een effectieve maatregel die bijna altijd een permanent karakter heeft en al dan niet gecombineerd wordt met een berm.

Aanbevolen wordt om de sloot dan te dempen met een laag van (drain) zand van 0,5 m en daarna verder met zand voor zandbed tot aan het oorspronkelijk maaiveld. Wanneer de sloot een afwaterende functie heeft moet er een infiltratie drain worden aangebracht.

Dempen van een teensloot met zand (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)
Dempen van een teensloot met zand (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)