Skip to main content

Verzakkingen

Verzakkingen zijn min of meer verticale vervormingen.

Wat zie ik?

Een plaatselijke verlaging of verzakking in de waterkering, bijvoorbeeld een plaatselijke kruindaling.

Een pad, meestal langs een afrastering.

Een verzakking, waarbij de bekleding niet is beschadigd, geeft aan dat er binnen in de waterkering iets niet in orde is.

Belangrijk om op te letten zijn de volgende aspecten van de verzakking:

  • locatie
  • omvang (lengte, breedte en hoogte)
  • Is er een toenemende verandering in de tijd?
  • Is er sprake van uitspoeling van water?

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Tijdens droge periodes onttrekken bomen veel water aan de omgeving. Dit kan bij waterkeringen tot inklinken leiden. Bomen op de dijk kunnen leiden tot plaatselijke kruindalingen als gevolg van de vochtonttrekking.

Een oorzaak kan ook vee zijn dat zich op een plaats verzamelt of telkens hetzelde spoor loopt, waardoor de ondergrond wordt uitgelopen.

Ook graverij door dieren kan een oorzaak zijn: gangen of holtes zakken in.

Een verzakking kan een plaatselijke verlaging van de waterkering betekenen. Bij een plaatselijke verzakking van de kruin zal op deze plaats overstoming eerder optreden en zich concentreren.

Het is ook mogelijk dat de bekleding beschadigd is met een verhoogde kans op erosie.

Ingezakte graverijen kunnen betekenen dat water makkelijk kan indringen.

Waar zit de schade?

Buitentalud, dijkkruin, binnentalud of berm.

Hoe ziet het eruit?

verzakking bij Stein a.g.v. verweking
Verzakking dijk bij Stein (Limburg) als gevolg van verweking
Verticale verplaatsing door uitgelopen vertrapping
Verikale verplaatsing van de grond a.g.v. door vee uitgelopen vertrapping

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/