Skip to main content

Afschuiving binnentalud

Afschuiven is het verschijnsel waarbij een deel van het talud langs een glijvlak naar beneden schuift. Dit kan tot ernstige verzwakking van de dijk leiden.

Wat zie ik en waar zit de schade?

Op het binnentalud schuift een deel van het talud langs een (meestal cirkelvormig) glijvlak naar beneden. Aan de bovenzijde is in lengterichting van de kering en verse afscheuring te zien van de bekleding, de ondergrond is bloot komen te liggen. Aan de onderzijde is in lengterichting een plaatselijke verhoging te zien. Het afgeschoven materiaal ligt op de oorspronkelijke bekleding.

Bij een diepe afschuiving kan de teensloot ter plaatse van de afschuiving zijn versmald of dicht gedrukt.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Bij afschuiven schuift een deel van het binnentalud langs een glijvlak naar beneden. De oorzaak is een verweekte waterkering met overdruk aan water in de waterkering als gevolg van hoge rivierwaterstanden. Deze overdruk zorgt ervoor dat de samenhang vermindert.

Hoge waterdrukken kunnen in het talud ontstaan als gevolg de ondoorlatende eigenschappen van de deklaag. Bij een hoge freatisch niveau (waterstand) in de dijk en/of stromingsdruk ontstaat er een sterke druk op deklaag van talud. Hierdoor kan deze deklaag loskomen. Hoge waterspanningen zorgen ook voor een afname van de sterkte van het talud. Door het afschuiven wordt de waterkering ernstig verzwakt.

De overdruk in de resterende waterkering is niet weg, waardoor een nieuwe afschuiving kan ontstaan. Druk en trilling van verkeer op de kering kan een afschuiving in gang zetten. Als door vervolgafschuivingen het resterende dijkprofiel te smal word en de dijkkruin word aangetast, kan het vervolgproces overloop optreden, waardoor de resterende dijk zal wegeroderen en een bres zal vormen.

Ook als gevolg van een tijdelijke ophoging of een periode met intensieve en/of langdurige neerslag kan een afschuiving van het binnentalud optreden. Dit laatste geldt met name voor regionale keringen.

Afschuivingen, ook met een kleine omvang, zijn een signaal dat de waterkering instabiel is. Verkeer en werkzaamheden op en in de buurt van de waterkering kunnen trillingen en een extra belasting veroorzaken, waardoor de ondergrond sneller zijn samenhang kan verliezen.

Als men tot maatregelen overgaat, dient men de afwatering niet te hinderen en extra belasting van de dijk door verkeerslasten te vermijden.

Hoe ziet het eruit?

Afschuiving binnentalud
Afschuiving binnentalud (bron: Rijkswaterstaat)
Afschuiving binnentalud vanaf kruin
Afschuiving binnentalud (bron: Waterschap Rivierenland)
Afschuiving binnendijks Streefkerk
Schade door binnendijkse afschuiving aan rivierdijk bij Streefkerk (bron: Dico van Oojen)

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/