Skip to main content

Verkeersmaatregelen

(Zwaar) verkeer op de dijk beperken of weren.

Wat is het?

Verkeersmaatregelen kunnen worden getroffen om (zwaar) verkeer op de dijk te beperken of te weren.

 

Hoe werkt het?

De belasting op de waterkering wordt verminderd.

Ook bij dreigende overstroming en/of golfoverslag moet het verkeer over de kering uit veiligheidsredenen worden gestremd.

 

Hoe pas je het toe?

Verkeersmaatregelen kunnen worden bereikt met afzettingen door hekken, verkeersregelaars en verkeers- en informatieborden.