Skip to main content

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen kunnen worden getroffen om (zwaar) verkeer op de dijk te beperken of te weren. Hierdoor kan de belasting op de waterkering worden verminderd.

Ook bij dreigende overstroming en/of golfoverslag moet het verkeer over de kering uit veiligheidsredenen worden stilgezet.

Verkeersmaatregelen kunnen worden bereikt met afzettingen door hekken, verkeersregelaars en verkeers- en informatieborden.