Skip to main content

Zettingsvloeiing

Zettingsvloeiing (Engels: liquefaction), ook bekend als oeverval of strandval, is een vorm van instabiliteit, waarbij zand in een onderwatertalud schijnbaar spontaan vervloeit, waardoor tot honderdduizenden kubieke meters zand over afstanden van soms honderden meters verplaatst kunnen worden.

Wat is het?

Zettingsvloeiing is een algemene term voor het verlies aan stabiliteit van tamelijk los gepakte materialen als gevolg van poriënwater overdrukken, die door een schuifbelasting worden veroorzaakt.

Zettingsvloeiing kan door een aardbevingsbelasting worden veroorzaakt. Een andere verschijningsvorm is de zogenaamde statische zettingsvloeiing, een instabiliteit die zich in fijnzandige, matig steile onderwatertaluds langs dynamische zeearmen bij eb voordoet.

Er zijn twee vormen van statische zettingsvloeiing: spontane verwekingsvloeiing (Engels: liquefaction induced settlement) en successief verlopende bresvloeiing (Engels: regressive erosion; breach flow sliding). Soms treden deze vormen ook samen op.

Wat gebeurt er?

In betrekkelijk korte tijd stromen grote hoeveelheden grond van de oever naar dieper gelegen delen af, met als resultaat een oeverinscharing met een zeer flauwe eindhelling.

Hierbij kan een traject van de dijk volledig verloren gaan. Overstroming gaat dan echter nog niet direct optreden omdat de buitenwaterstand op dat moment nog zeer laag is. Echter tijdens de volgende hoogtij zal het water ongehinderd door de opening in de dijk stromen, tenzij geen noodmaatregel wordt is genomen.

Waar kan het optreden?

Bij fijnzandige, matig steile onderwatertaluds langs dynamische zeearmen.

Hoe ziet het er uit?

 

Zettingsvloeiing (Door R. Savert (in paper by Mastbergen et al. (https://doi.org/10.3390/jmse7100368))
R. Savert (in paper van Mastbergen et al. (https://doi.org/10.3390/jmse7100368))

Welke andere faalmechanismen kunnen optreden?

Overloop

Welke noodmaatregelen zijn mogelijk?

Binnen 4 tot 8 uur moet een noodkering op de landzijde rondom de opening worden opgebouwd die tenminste bestand moet zijn tegen de volgende vloed.

Meer weten?

Mastbergen, D.R., Beinssen, K., Nédélec, Y. (2019). Watch the Beach Steadily Disappearing: The Evolution of Understanding of Retrogressive Breach Failures. J. Mar. Sci. Eng. 2019, 7, 368; doi:10.3390/jmse7100368