Skip to main content

Aanleg van een dijkslot

Een dijkslot is een noodkering in de vorm van een halve cirkel uit zandzakken of een grindstorting van homogeen materiaal met folie als afdichting tegen water, die bij een dreigende lokaal beperkte overstroming rondom de schadeplek tegen het binnentalud aan wordt aangelegd als de schadeplek in dijk niet meer direct kan worden gerepareerd.

Wat is het?

Als een dijk dreigt te overstromen of lokaal te bezwijken, en de schadeplek niet meer direct kan worden hersteld, dan kan aan de binnendijkse kant an de dijk rondom de schadeplek een noodkering in vorm van een halve cirkel worden aangelegd. 

Wat doet het?

Deze nooddijk vervangt na lokaal bezwijken van de dijk bij de schadeplek de kerende werking van de dijk.

Waar kan het gebruikt worden?

Bij lokaal begrenzde schadeplekken aan een dijk / verzwakkingen van de dijk , bijvoorbeeld een lokaal hoogtetekort dat tot overstromiing leidt of na een oeverval als gevolg van zettingsvloeiing ter beveiliging van het verdwenen stuk dijk.

Hoe pas je het toe ?

De nooddijk dient rondom de schadeplek aan de binnendijkse kant tegen de kering aan te worden opgebouwd, waarbij de start- en de eindpunt van de halve cirkel op voldoende afstand tot de schadeplek worden aangesloten, zodat veiliggesteld is dat de dijk aan  deze punten voldoende stabiliteit vertoont.

Hoe ziet het eruit?

dijkslot
Dijkslot van zandzakken of grindstorting (Bon: Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft)

LET OP! 

Zorg voor een goede aansluiting van de nooddijk aan de bestaande dijk en let op dat de aansluitpunten van de noodkering met de dijk daar plaatsvinden waar de dijk nog voldoende stabiliteit toont. 

Bij het plaatsen van een dijkslot na een oeverval dient de halve cirkel op voldoende afstand van de afgebroken rand van de oeverval te worden opgebouwd.

Relatie met andere faalmechanismen

  • zettingsvloeiing
  • overstroming
  • kruinzakking