Skip to main content

Afschuiving buitentalud

Afschuiving is het verschijnsel dat een deel van het talud naar beneden schuift, meestal langs een cirkelvormig glijvlak. Afschuivingen van het buitentalud tasten de bekleding van de dijk aan, waardoor de dijk kwetsbaarder is voor een volgend hoogwater. Om deze reden dient de schade hersteld te worden voordat de waterstand weer gaat stijgen.

Wat zie ik en waar zit de schade?

Op het buitentalud is een deel van het talud (meestal cirkelvormig) onderuit geschoven. Aan de bovenzijde is in de lengte een verse afscheuring van de bekleding te zien, de ondergrond is bloot komen te liggen. Aan de onderzijde is in de lengte een plaatselijke verhoging te zien. Bij hoge waterstanden is dit wellicht niet te zien. Wel is dan plaatselijk een verkleuring van het water zichtbaar. De teensloot kan bij laag water ter plaatse van de afschuiving zijn versmald of dicht gedrukt.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Bij afschuiven schuift een deel van het talud langs een glijvlak naar beneden. De oorzaak is een verweekte waterkering met overdruk. De overdruk in de waterkering zorgt ervoor dat de samenhang wordt verminderd. Door het afschuiven van het buitentalud  wordt de waterkering ernstig verzwakt. Druk en trilling van verkeer op de waterkering kan een afschuiving in gang zetten.

Afschuivingen on het buitentalud kunnen voornamelijk ontstaan bij een snel dalende buitenwaterstand. De dijk is nog verzadigd met water (ten gevolg van een hoogwaterstand), wat zorgt voor grote waterspanningen. Doordat de waterspiegel daalt, valt de steundruk weg en kan het buitentalud afschuiven. Dit fenomeen treedt op in dijken die bestaan uit ondoorlatende grondsoorten (cohesief materiaal). Hierdoor dalen de waterdrukken in de dijk minder snel dan de buitenwaterstand. Factoren die van belang zijn, zijn de dijkopbouw (kern- en bekledingsmateriaal), de snelheid waarmee het buitenwater daalt, de duur van de hoogwaterperiode en de geometrie van de dijk (taludhelling).

Afschuivingen van het buitentalud kunnen ook ontstaan ten gevolge van erosie van het buitentalud, hoge verkeersbelastingen op de dijk of zettingsvloeiingen.

Hoe ziet het eruit?

Afschuiving buitentalud
Afschuiving buitentalud (bron: Waterschap Rivierenland)

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/