Skip to main content

Bres

Na een dijkdoorbraak blijven gaten met verschillende vormen achter, zogenaamde bressen.

Wat zie ik?

Een gat in de waterkering.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Het doorbreken van een dijk. Een dijkdoorbraak ontstaat wanneer er een deel van het dijklichaam wegspoelt of afschuift. Hierdoor ontstaat er een bres (gat) in de dijk en een overstroming.

Bresvorming
Bresvorming

Meer weten?