Skip to main content

Aanleg van een noodkering

Noodkeringen worden aangelegd wanneer er een waterkering dreigt te bezwijken, of als water dient te worden tegengehouden of te worden afgeleid.

Wat is het?

Een noodkering is een waterkering die in relatief korte tijd kan worden opgebouwd en die voor een relatief korte tijd voldoende veiligheid kan bieden, De locatie van een dergelijke noodkering moet strategische worden gekozen, zodat deze aansluit op hoge gronden of overige delen van de dijk waarvoor geen urgentie van een noodkering is.

Het beschermen van buitendijks gelegen woonwijken of industrie kan in principe ook een functionaliteit van noodkeringen zijn. Dit geldt echter maar voor een beperkt aantal locaties in Nederland omdat de voor een groot aantal “buitendijkse gebieden” inmiddels ook een veiligheidsniveau is vastgesteld. Bij het overschrijden van dit niveau mogen de dijken niet worden verhoogd omdat de rivier in die gevallen de ruimte wordt gegeven om verder stijging van de waterstand te voorkomen.

In tegenstelling daartoe is in sommige delen van Nederland de primaire kering zodanig georganiseerd dat er bij nadering van echt hoogwater opzetstukken, hoogwaterschotten etc. nodig zijn om het vereiste veiligheidsniveau te halen. Dit soort voorzieningen worden niet gezien als noodkeringen, maar als flexibele of locatie-afhankelijke mobiele keringen.

Wat doet het?

 

Hoe pas je het toe?

 

Hoe ziet het eruit?

 

Noodkering op kademuur
Noodkering ter bescherming van buitendijks gelegen industrie
Nooddijk van grond met folie
Nooddijk van grond, afgedekt met folie en gefixeerd met zandzakken in buitendijks gebied

LET OP!

 

Relatie met andere faalmechanismen

 

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

 

Meer weten?