Skip to main content

Beschadiging door dierlijke graverijen

Dieren kunnen door hun graafwerkzaamheden de grasmat en de ondergrond van de dijk aantasten waardoor de conditie van de grasmat en de dijk achteruit gaat.

Wat zie ik?

Een plaatselijk beschadigde grasmat met een kuil of hol.

Graverij door dieren kan worden onderverdeeld in twee categorieĆ«n: 

  • Kleine graverijen door bijvoorbeeld muizen, mollen of kreeften. 
  • Grote graverijen door bijvoorbeeld bevers, muskusratten, vossen, konijnen, honden of dassen. 

Bij kleine graverijen zijn muizenholen of molshopen zichtbaar. Bij grote graverijen zijn gaten zichtbaar variĆ«rend in omvang van 0,15 m bij 0,15 m tot groter. 

Let op! Graafschade door bevers vindt vaak onder de waterlijn plaats en is daardoor niet altijd goed zichtbaar.

Waar zit de schade en wat zijn oorzaak en gevolg?

Dieren zoals de mol, de bever, het konijn, de muskus- en de beverrat zijn in staat van een holte tot een volledig gangenstelsel in de afdekkende kleilaag te graven. Ook vee kan het weke oppervlak vertrappen waardoor holtes ontstaan.

Holen kunnen zelfs door de waterkering heen zijn gegraven. Dit vermindert de waterdichtheid van de dijk waardoor het water onbelemmerd kan binnendringen. Als de graverij uitkomt in de zandkern van de dijk is er een grote kans op verweking van de dijk.

Ook kan door afspoeling van teelaarde en klei als gevolg van stroming en golfslag de beschadiging toenemen.

Bij holen aan de binnendijkse kant bestaat bovendien het gevaar dat de waterkering lek raakt en uitspoelt (micro-instabiliteit).

Kwel via de de gegraven gangen kan de oorzaak zijn van zandmeevoerende wellen in het achterland. 

Let op! Tijdens het hoogwater hebben veel gravers de neiging met de waterstand mee omhoog te gaan. 

Hoe ziet er eruit?

Kleine graverijen door bijvoorbeeld muizen of mollen kunnen eruit zien zoals weergegeven in onderstaande afbeeldingen. 

Graafschade klein, redelijk kwaliteit
Kleine graafschade, grasbekleding is in redelijke kwaliteit
Graafschade klein, slechte kwaliteit
Kleine graafschade, grasbekleding is in slechte kwaliteit

Grote graverijen door bijvoorbeeld bevers, muskusratten, vossen, konijnen of dassen kunnen eruit zien zoals weergegeven in onderstaande afbeeldingen. 

Graafschade groot, redelijk kwaliteit
Grote graafschade, grasbekleding is in redelijke kwaliteit
Graafschade groot, slechte kwaliteit
Grote graafschade, grasbekleding is in slechte kwaliteit

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/