Skip to main content

Schadebeelden

Onder een schadebeeld wordt een bepaalde (met het blote oog) waarneembare, typerende vorm verstaan waarin een kwaliteitsvermindering van een (onderdeel van) een dijk zich kan manifesteren. De betekenis van een schadebeeld hangt af van het type schadebeeld en de omstandigheden waaronder het schadebeeld is geconstateerd.

Dit deel van de website bevat een beschrijving van mogelijke schadebeelden die kunnen voorkomen bij waterkeringen. De schadebeelden zijn gekoppeld aan de meest waarschijnlijke faalmechanismen. Dit kan helpen om een passende noodmaatregel te kiezen.

Inleiding

Dit deel van de website bevat een catalogus van schades aan waterkeringen bij een hoogwater. De schades worden beschreven en gekoppeld aan de meest waarschijnlijke faalmechanismen. De faalmechanismen zijn gekoppeld aan de noodmaatregelen. Deze aaneenschakeling kan u helpen in het denkproces van schadebeeld naar noodmaatregel.

De zes stappen bij Noodmaatregelen

De volgende stappen worden over het algemeen genomen bij noodmaatregelen in de warme fase. 

  1. Waarneming schade 
  2. Analyse van het probleem en relevante faalmechanismen 
  3. Afweging en besluit type noodmaatregel, o.a. in relatie tot maakbaarheid en haalbaarheid. 
  4. Ontwerp van de noodmaatregel, o.a. op basis van vuistregels en kentallen. 
  5. Werkvoorbereiding en uitvoering van noodmaatregel in veld. 
  6. Monitoring en waarnemen van de werking van de noodmaatregel. 

Meer informatie