Skip to main content

Beschadiging buitentalud door drijf- en zwerfvuil

Allerlei vuil dat in het water drijf, zoals hout (boomstammen, grote takken, planken), tonnen, riet, wrakken, etc.

Wat zie ik?

Met het stijgen van het water komt veel vuil los en drijft weg door stroming, golven en wind. Het vuil verzamelt zich vaak op plaatsen tegen de dijk.

Waar zit de schade?

Drijvende voorwerpen zoals stukken hout kunnen de waterkering beschadigen. De bekleding van de dijk beschermd de onderliggende kleilaag. Drijvende voorwerpen, met name het grovere drijfvuil kunnen de waterkering tijdens hoogwater beschadigen als ze onafgebroken tegen de dijk stoten.

Vooral de graszode is kwetsbaar. Is de bekleding eenmaal beschadigd, dan kunnen golfslag en stroming erosie van het talud veroorzaken.

Klein afval is niet direct schadelijk, maar kan de grasmat op den duur wel verzwakken.

Hoe ziet het eruit?

Drijfvuil (bron: Waterschap Rivierenland)