Skip to main content

Droogtescheuren

Craqueléscheuren, onregelmatige spleten, kloven of barsten in, op of langs de dijk.

Wat zie ik?

Deze scheuren zijn op het maaiveld te zien maar kunnen ook in de talud- of wegbekleding zichtbaar zijn.

Droogte schade is het eerst herkenbaar aan een verdorde grasmat.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Door droogte kunnen krimpscheuren (craqueléscheuren) optreden in de toplaag van het talud. Deze droogtescheuren zijn meestal op meerdere plekken zichtbaar.

Veendijken (veenkades) in een droge zomer zijn zeer gevoelig voor afschuiven. Krimpscheuren zijn een eerste indicatie hiervan. Veendijken bestaan voor een groot deel uit eeuwenoude plantenresten, die nooit vergaan zijn omdat ze meteen na het afsterven in het water terecht zijn gekomen, en daardoor sindsdien tegen oxidatie beschermd zijn geweest. Bij droogte kunnen scheuren in de dijk ontstaan, en als het waterpeil te ver zakt kan het veen alsnog gaan oxideren. Droog veen oxideert snel waardoor een waterkering zeer snel kan inklinken.

Droogtegevoelige regionale keringen kunnen in hun geheel afschuiven ten gevolge van de waterdruk tegen de dijk.

Door de scheuren in het talud neemt de doorlatendheid van de bekleding ook toe. De scheuren kunnen zich na een periode van neerslag vullen met water waardoor lokale (talud-) instabiliteit kan optreden.

Hoe ziet het eruit?

Craqueléscheuren nbij laagwater
Craqueléscheuren bij laagwater

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/