Skip to main content

Beschadiging aan harde bekleding

Beschadigingen aan de harde bekledingen (platen/asfalt, zetsteen of stortsteen) kunnen ontstaan door golfslag, menselijke activiteit, aanvaring of onderspoeling.

Wat zie ik? 

Beschadigingen aan de harde bekledingen (asfalt, zetsteen of stortsteen) kunnen ontstaan door golfslag, menselijke activiteit, aanvaring of onderspoeling. De onderliggende grond komt bloot te liggen of er ontstaan ontgrondingskuilen, holtes onder de bekleding of blokken uit de bekleding zijn verzakt, opgebold, los gekomen of verdwenen. In asfaltbekledingen zijn mogelijk scheuren te zien.

Hoe ziet het eruit?

Schade aan asfaltbekleding t.g.v. hoge grondwaterstand
Schade aan asfaltbekleding t.g.v. hoge grondwaterstanden

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/