Skip to main content

Horizontale verplaatsing

Het gaat hier om vervormingen met een (vooral) zijdelingse oriƫntatie. Dit kan het gevolg zijn van een afschuiving of een zettingsvloeiing.

Wat zie ik en waar zit de schade?

Een deel van de waterkering is zijdelings vervormd. Zo kunnen plaatselijk de stand van de kruin, het buiten- en binnentalud zichtbaar binnendijks zijn verschoven. Er zijn verse scheuren te zien, waarbij de ondergrond bloot ligt.

Signalen voor een beginnende verschuiving zijn hobbels, omhoog gedrukte graspollen en plaatselijke vervormingen. De teensloot kan ter plaatse van de verschuiving zijn versmald of dicht gedrukt. Het is nuttig om de taluds van de sloten te bekijken. Hier kunnen scheuren ontstaan als de sloot wordt dichtgedrukt.

Waar zijn oorzaak en gevolg?

Door een combinatie van de druk van het hoge water en een verminderde samenhang van de grond in de waterkering kan een afschuiving ontstaan. Bij een afschuiving van het binnentalud zal de grond achter de dijk zich vervormen. Het binnentalud leunt min of meer tegen de grond achter de dijk. Opdrijven van het achterland kan macro-instabiliteit veroorzaken. Bij macro-instabiliteit is een combinatie van horizontale en verticale verplaatsingen waarneembaar.

Bij extreme droogte kan zich dit voordoen bij veendijken. Hirvoor zijn dan geen duidelijk verhoogde waterstanden nodig. Door deze vervorming kan de waterkering behoorlijk verzwakt raken en uiteindelijk falen.

Hoe ziet het eruit?

Horizontale verplaatsing  en dichtdrukken bij teensloot
Horizontale verplaatsing (dichtdrukken) bij een teensloot

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/