Skip to main content

Langsscheuren

Onder scheuren worden barsten, kloven en spleten verstaan, die parallel met de as van de dijk in, op of langs de dijk verlopen. Deze kunnen uitgroeien tot grotere breuken. Wanneer een scheur waarneembaar is, kan dit wijzen op instabiliteit (afschuiving) van het binnen- of buitentalud.

Wat zie ik?

Langsscheuren zijn scheuren evenwijdig aan de lengterichting van de dijk. Deze kunnen onder andere ontstaan als er een afschuiving plaatsvindt. Dan gaat het meestal om lange scheuren (lengte van ca. 10 m).

Zaken waarop bij scheuren gelet dient worden bij inspectie en schademelding zijn:

  • de locatie van de scheur(en): teen, kruin, talud?
  • de grootte van de scheuren: lengte, breedte en diepte
  • de oriĆ«ntatie van de scheur(en): parallel met of haaks op de dijk?
  • de aanwezigheid van water in de scheur(en)
  • is er sprake van een hoogteverschil tussen het gedeelte links en rechts van de scheur?
  • geschatte leeftijd van de scheur: recent gevormd, doorgaande vervormingen of intussen al weer begroeid?

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Scheuren ontstaan omdat de ondergrond in beweging is. De ondergrond heeft zijn stevigheid verloren. De oorzaak is veelal een zetting, zakking of droogte. Ook verkeer over de waterkering kan een oorzaak zijn.

Scheuren kunnen vol komen te staan met water waardoor het water makkelijk kan indringen. Hoe dieper een scheur des te gevaarlijker de situatie. Scheuren kunnen zich verder verbreden en verdiepen tot spleten. De spleten kunnen breuken worden en leiden tot grote vervormingen of zettingen.

Hoe ziet het eruit?

Nieuwe scheuren hebben een verse scheurrand. Dit is te herkennen aan net blootgelegd grond met een egale kleur. In een talud- of wegbekleding is eveneens een verse breuklijn te zien. Wanneer er onkruiden en gras in de scheur groeien hebben we te maken met een oude scheur.

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/ 

Langsscheur kruin buitentalud
Langsscheur op kruin buitendijks
Langsscheur buitendijks met hoogteveschil
Langsscheur met hoogteverschil buitendijks
Langsscheur in weg als gevolg van afschuiving (bron: RWS)
Langsscheur in weg als gevolg van afschuiving (bron: RWS)