Skip to main content

Overloop

Als de waterstand hoger is dan de kruinhoogte kan het water over de dijk heen stromen. Als dit het geval is dan is erosie van het binnentalud een groot risico.

Wat zie ik?

Als de buitenwaterstand hoger is dan de kruinhoogte, stroomt er water van de buitenzijde over de kruin van de waterkering naar de binnenzijde.

Dit begint met een dunne waterfilm op de laagste delen en kan toenemen tot een brede stroom over de gehele waterkering. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een lokale geconcentreerde stroming, omdat de hoogte van de kruin niet overal langs de dijk precies hetzelfde is.

Als gevolg  hiervan zal het binnentalud verweken, waardoor erosie van de deklaag (gras- en kleibekleding) ontstaat. Hierdoor wordt de concentratie van de stroming groter en vindt de erosie steeds sneller plaats. Het water kan hierdoor makkelijker het binnentalud binnendringen. Als de dijk verzadigd raakt met water kunnen afschuivingen en uitspoelingen plaatsvinden. Dit kan leiden tot een bres (gat) in de dijk en tot onderlopen van het achterliggende gebied. 

Let op! Bij overloop wordt het lopen over de waterkering gevaarlijk waardoor het toezicht op de waterkering op een andere manier moet worden uitgevoerd.

Waar zit de schade?

Overloop vindt plaats bij de kruin van de dijk. Hierdoor ontstaat erosie op het binnentalud en kunnen uitspoelingen en afschuivingen optreden.

Hoe ziet het eruit?

In onderstaande video is te zien hoe een dijk kan bezwijken door overloop van water. 

Overloop tijdens hoogwater 1993 (bron: RWS)
Overloop bij rivierdijk 1993 (bron: RWS)

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/