Skip to main content

Beschadiging door omgevallen bomen

Door omgevallen bomen kunnen rondom de wortels grote ontgrondingskuilen in de grond ontstaan. Daarnaast kan door de omgevallen boom de bekleding van de dijk of het achterland worden beschadigd.

Wat zie ik?

Een geknakte boom (geen ontgrondingskuil) of een ontwortelde boom (met ontgrondingskuil).

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Bomen vangen wind waardoor de belasting op de dijk groter wordt. Door wind in combinatie met een verwekte ondergrond kunnen bomen knakken of omvallen. Blad dragende bomen hebben een grotere kans op knakken en omvallen.

Bij het omvallen en ontwortelen van een boom kan plaatselijk een beschadiging in de grasmat/bekleding of een gat in het dijklichaam ontstaan. Erger is het als een rij bomen omwaait en ontworteling geeft. Als een boom of rij bomen is omgevallen maar géén ontworteling heeft veroorzaakt is er nauwelijks invloed op faalmechanismen, tenzij de boom zelf weer beschadigingen aan de bekleding geeft.

Als de bekleding beschadigd raakt kan erosie (bijvoorbeeld als gevolg van golfoverslag) verdergaande schade veroorzaken. Als dit ter plaatse van het binnentalud of binnenteen gebeurt kan ook micro-instabiliteit het gevolg zijn. Vooral bij een bomenrij op de kruin, het binnentalud of in de binnenteen kan ontworteling invloed hebben op de macrostabiliteit binnenwaarts.

Wat zie ik?

Ontgrondingskuil door omgevallen boom
Ontgrondingskuil door omgevallen boom