Skip to main content

Overslag

Bij golfoverslag slaat of golft er onregelmatig water over de dijk. De hoeveelheid water kan veel zijn, maar de duur is steeds kort. Golfoverslag ontstaat door een combinatie van een hoge buitenwaterstand en een grote golfhoogte (door harde wind of scheepvaart). Het water hoeft dus nog niet tot aan de kruin te staan in geval van overslag.

Wat zie ik?

Golven slaan onregelmatig op en over de kruin van de waterkering. Het water loopt vervolgens over het binnentalud van de waterkering.

De hoeveelheid water dat over de dijk komt zal meestal niet het probleem zijn, omdat dijken erop berekend zijn dat er af en toe golven over de dijk komen. Maar als er veel of grote golven over de dijk slaan, kan het binnen- en buitentalud beschadigd raken. Ook kan het binnentalud verweken door de infiltratie van water en is het mogelijk dat de kruin en het binnentalud eroderen. Dit kan leiden tot een bres (gat) in de dijk en tot onderlopen van het achterliggende gebied. 

Let op! Wanner golven tot minder dan een halve meter onder de kruin tegen de dijk oplopen, moet dit gemeld worden. Bij overslag wordt het lopen over de dijk gevaarlijk zodat het toezicht op de waterkering eventueel op een andere wijze moet worden uitgevoerd.

Waar zit de schade?

Schade kan optreden op het buitentalud, de kruin en het binnentalud als gevolg van golfoverslag. 

Hoe ziet er eruit?

In onderstaande video is te zien hoe een dijk kan bezwijken door overslag van water. 

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/