Skip to main content

Nathouden grasbekleding van een veendijk

Besproeien van droogtegevoelige veenkaden met water.

Wat is het?

Kunstmatig nathouden van een veenkade door het besproeien met water.

 

Hoe werkt het?

Door het besproeien van droogtegevoelige veenkaden met water wordt het verder uitdrogen voorkomen. Bovendien wordt de veenkade ook stabieler door extra gewicht.

 

Hoe pas je het toe?

Dit moet preventief gebeuren en met een zeer lage intensiteit. Preventief betekent voordat er een neerslagtekort van enige betekenis ontstaat, dus niet als noodmaatregel tijdens een neerslagtekort. Wanneer het pas gebeurt op moment dat de droogtescheuren al zichtbaar zijn, is het effect gering en zal een deel van het water via de gestructureerde bekleding afstromen naar de kern en niet of nauwelijks tot her bevochtiging van het talud leiden. Het gevolg is dan alleen maar een waterdrukverhoging in de dijkkern. 

Een te hoge intensiteit lijkt op een situatie met extreme neerslag en moet voorkomen worden.

Nathouden veenkade
Besproeien veendijk met water