Skip to main content

Nathouden van grasbekleding veendijk

Door het besproeien van droogtegevoelige veenkaden met water wordt het verder uitdrogen voorkomen. Bovendien wordt de veenkade ook stabieler door extra gewicht.

Dit moet preventief gebeuren en met een zeer lage intensiteit. Preventief, is voordat er een neerslagtekort van enige betekenis ontstaat, dus niet als noodmaatregel tijdens een neerslagtekort. Wanneer het gebeurt op moment dat de droogtescheuren al zichtbaar zijn is het effect gering en zal een deel van het water via de gestructureerde bekleding afstromen naar de kern en niet of nauwelijks tot her bevochtiging van het talud leiden (alleen maar tot drukverhoging in de dijkkern). Een te hoge intensiteit lijkt op een situatie met extreme neerslag en moet voorkomen worden.

Nathouden veenkade
Besproeien veendijk met water