Skip to main content

Aanleg van een kwelkade

Met een kwelkade wordt het kwelwater aan de binnendijkse kant opgevangen.

Wat is het?

Een kwelkade is een achter de winterdijk (bandijk) gelegen, ongeveer 50 cm hoge kade, die het kwelwater opvangt.

Hoe werkt het?

 

Hoe pas je het toe?

  • Kies een optimale radius om de behoefte aan zandzakken te minimaliseren;
  • Van beneden naar boven opbouwen (eerst basis aanleggen, daarna omhoog);
  • Omslaan van de open zandzakken naar de wel toe;
  • Iedere zandzak door aantrappen fixeren;
  • Niet in het talud bouwen (zorg wel voor goede aansluiting op de dijk!);
  • Alleen zo hoog bouwen als nodig is (tot dat waterstand niet meer stijgt), wanneer acuut noodzakelijke tegendruk is vereist dan kwelkade met noodpompen volpompen;