Skip to main content

Opkisten van zandmeevoerende wellen met zandzakken

Omringen van een zandmeevoerende wel met zandzakken, zodanig dat de waterstand boven de wel hoger wordt en er geen zand meer wordt uitgespoeld.

Beschrijving noodmaatregel

kort (2-3 zinnen max)

 

Waar kan het gebruikt worden?

 • Disclaimer:
 • Toepassingsbereik à Wanneer wel toepasbaar!! Niet toepasbaar!!
 • Wel /niet toegepast in praktijk.

 

Afwegingskader

Wanneer is wat toepasbaar> welke afweging wil je de keringbeheerder meegeven: NM laten liggen of weghalen. Welke type materialen wel niet gebruiken.

Wat is er nodig? (uitgebreid)

 • Materiaal (“ingredienten” / hoeveelheiden per m3?/strekkende meter/…)
 • Materieel (“benodigdheden”)

 

 

Leg eventueel geotextiel over wel (dit verschilt per waterschap);

Bouw rond de wel een kade van zandzakken, zodanig dat het water kan blijven uitstromen;   

Laat waterstand binnen de opkisting stijgen en maak de opkisting zelf water- en zanddicht.   

Maak de opkisting zo hoog dat het zandtransport tot stilstand komt. Maak opkisting niet zo hoog dat water ophoudt met stromen.

LET OP! Bij wellen op een afstand kleiner dan 0,5 H (waarbij H de kerende hoogte is) uit de teen van de dijk kan een opkisting het mechanisme Macrostabilitiet negatief beinvloeden. In dat geval moet een ter zake deskundige de dimensies van de opkisting bepalen.

Benodigdheden per 100 m (uitgaande van 3 wellen per 100 m):

 • 270 zandzakken
 • (12 m² geotextiel)
 • 4,9 m³ zand
 • 2 shovels
 • 1 vrachtwagen
 • 3 man

Hoe voer je het uit?

Grof stappenplan of werkinstructie (voor zover beschikbaar)

Hoe ziet het eruit?

Specifiek gevallen. Foto’s .

Evt. Voorbeelden waar het is toegepast (Casus , evt met link)

LET OP!  (belangrijke praktische uitvoeringsaspecten)

 • Praktische Aandachtspunten uitgebreider, belangrijke dingen. Risico’s!!!
 • Uitgebreid waar je allemaal rekening mee moet houden bij uitvoering.

 

Is uitbreiding van noodmaatregel mogelijk?

Ja/nee. Korte beschrijving met welke noodmaatregelen dat kan (evt. met links naar andere interne pagina’s)

Meer weten?

Bronvermelding van bovengenoemde stukken.