Skip to main content

Opkisten van (zandmeevoerende) wellen

Wanneer sprake is van enkele wellen op het maaiveld wordt in de regel gekozen om deze op te kisten.

 Wat is het?

 Wat doet het?

De zandmeevoerende wel met een zanddicht, goed waterdoorlatend doek/geotextiel afdekken. Op het doek/geotextiel zandzakken in een gesloten ring plaatsen (opkisten). Door het opkisten wordt de waterstand en daardoor ook de tegendruk verhoogd. Het doek c.q. geotextiel zorgt ervoor dat zand vanuit de ondergrond wordt tegengehouden.

Niet ieder waterschap is voorstander van het gebruik van een zanddicht doek. Er wordt dan gekozen om de wel niet af te dichten met een doek om zicht blijven houden op de wel en om zo te zien of het meevoeren van zand stopt.

 Waar kan het gebruikt worden?

  • Toepassingsbereik à Wanneer wel toepasbaar!! Niet toepasbaar!!

 

Hoe pas je het toe ?

  • Kort, verwijzen naar uitvoering.
  • Link naar werkinstructie.

 

Hoe ziet het eruit?

  • Algemeen. Kort. Foto’s .
  • Voorbeelden waar het is toegepast (Casus , evt met link)

 

LET OP!  (belangrijke uitvoeringsaspecten)

  • Aandachtspunten, belangrijke dingen. Risico’s!!!
  • Kort: bijv. let op dat bereikbaarheid met groot materiaal mogelijk is. (bij dimensionering en uitvoering verder toelichten)
  1. Het risico van niet goed opkisten (wijze van aanbrengen en controle) wordt vaak onderschat. Als te hoog wordt opgekist kan zich de waterdruk als gevolg van de zich in de opkisting opbouwende tegenwaterdruk zo hoog opbouwen dat er op een andere plek de deklaag opbarst en een nieuwe zandmeevoerende wel ontstaat.
  2. Bij bomen is het opkisten nauwelijks mogelijk omdat het water de wortels volgt.

 

Relatie met andere faalmechanismen

(effect van noodmaatregel als bijeffect (dus zandzak op kruin kan ook stabiliteitsprobleem veroorzaken)

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

Korte toelichting naar welke andere noodmaatregelen iemand kan denken, logische combinaties.

Meer weten?

Evt literatuur? Geen leveranciers voorlopig. Verder alle eventuele relevante bronnen. Bronvermelding van bovengenoemde stukken.