Skip to main content

Verhogen kerende hoogte met big bags

Met big bags kan de kerende hoogte snel en effectief worden verhoogd.

Beschrijving noodmaatregel

Een rij big bags wordt op de bruitendijkse kant van de kruin van een dijk of langs een kade geplaatst. De big bags dienen direct tegen elkaar te worden geplaatst om een goede waterdichte aansluiting te realiseren. Door het verder opvullen van de big bags met vulmateriaal na het plaatsen op plek van bestemming kan een nog betere aansluiting worden bereikt. Dit hang echter ook af van de bereikbaarheid van de locatie met zwaar materieel en de invloed ervan op de dijkstabiliteit.

Waar kan het gebruikt worden?

Big bags kunnen worden ingezet om snel een kruinverhoging van meer dan 1 m te realiseren.

Afwegingskader

  • Bij het verhogen van de kerende hoogte speelt het gewicht van de maatregel een belangrijke rol. Als de kerende hoogte in verband met een te verwachten overloop dient te worden verhoogt spelen de volgende vragen:
  • Wat is de nog te verwachter steiging van het waterpeil?
  • Hoe stabiel is de kering en welk effect hweeft het additionele gewicht van de maatregel en het extra te keren peil op de stabilitiet van de kering?
  • Hoe wordt het materiaal op de plaats van bestmming gebracht? Is hiervoor swaar materieel nodig?
  • Dient de kerende hoogte in een keer op een hoog nieveau te worden gebracht of kan dit ook gelijdelijk, rekening houdend met een minder hoge peilsteiging?

 

Wat is er nodig?

  • big bags
  • zand
  • kraan of heftruk

Hoe ziet het eruit?

verhoging dijkkruin met big bags
Verhogen van de dijkkruin met big bags en folie (bron: USACE)

LET OP!

Een dijk zou alleen langs de buitenkruin worden verhoogd.

Is uitbreiding van de maatregel mogelijk?

Ook big bags kunnen worden gestapeld.