Skip to main content

Verhogen dijkkruin

Ter voorkoming van overslag en overloop kan de dijkkruin worden opgehoogd met één of meerdere lagen zandzakken, strobalen, big-bags, tube barriers of opklapbare keringen.

Wat is het?

Een verhoging van de waterkerende hoogte ter compensatie van een hoogtetekort.

Wat doet het?

Ter voorkoming van overslag en overloop kan de dijkkruin worden opgehoogd met één of meerdere lagen zandzakken (15 tot 60 cm), strobalen (tot 80 cm), big-bags (tot 100 cm), tube barriers of opklapbare keringen.

Waar kan het gebruikt worden?

Overal waar op een dijkkruin een hoogtetekort aanwezig is. De ophoging dient altijd op de buitenkruin te worden opgebouwd.

Bij overslag wordt aanbevolen op te hogen met lichte kering, bijv. strobalen vastgezet met zandzakken en zeil.

Bij dreigend overloop dijkkruin ophogen met vulcontainers, zoals:

 • zandzakken (tot circa 25 cm),
 • een opkisting met zandzakken (tot circa 50 cm) of
 • bigbags met zand / grond (tot circa 1,20 meter)

Mobiele waterdam plaatsen gebruikmakend van systemen gevuld met water of lucht, zoals:

 • Box Barrier (GMB + BAM Infra)
 • Aquadam
 • Aquatube
 • FloodMaster Barrier
 • Mobile Dam
 • NOAQ tubewall / boxwall

Vrijstaande keermiddelen, zoals:

 • Aqua Barrier (afdammen met Europallets, metalen steunen en waterdichte folie)
 • plaatsen van (snelwegbarrière)blokken
 • plaatsen van demontabele keringen (bijv. keerschotten, Dutchdam)
 • of opgeworpen gronddam
 • of lichte keermiddelen uit de wegenbouw (geleiderails) in combinatie met een waterdicht zeil.

Hoe pas je het toe?

Strobalen bieden uitkomst voor instabiele dijken vanwege het relatief lage gewicht. Strobalen dienen echter verankerd te worden aan houten palen.

De zandzakken kop aan kont, strak tegen elkaar leggen, zodat ze goed op elkaar aansluiten en een waterdicht geheel vormen. Tweede laag “half-steens” plaatsen zonder een doorgaande verticale voeg. Gebruik zandzakken met dezelfde maat en materiaaleigenschappen. Zandzakken zo plaatsen dat de omgeslagen kant van de zandzakken naar het water toe c.q. tegen de stromingsrichting wijst.

Een ophoging met grindstorting kan met folie worden afgedicht en met zandzakken worden gefixeerd.

Hoe ziet het eruit?

Verhoging dijkkruin met stroballen
Verhoging dijkkruin met stroballen bij rivierdijken hoogwater 1993 (bron: RWS)

LET OP!

Bij kruinbreedtes kleiner 3,0 m dient de dijk aan de binnenkant te worden gestabiliseerd.

Bij een korte en spitse hoogwaterpiek omgeslagen opening van zandzakken tegen stromingsrichting in plaatsen; bij een onzekere hoogwaterprognose beter omgeslagen openingskant naar het water toe plaatsen.

 

Relatie met andere faalmechanismen

Als er gedacht wordt aan het verhogen van de kering dient altijd te worden afgewogen of de maatregel niet een nadelige invloed heeft op andere faalmechanismen (bijv. macro-stabiliteit). Dit geldt ook voor de wijze van uitvoering van de maatregel. Een dijk ophogen met big-bags leidt in combinatie met het materieel op de dijk die de big-bags moet plaatsen tot een behoorlijke belasting.

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

-

Meer weten?

Evt literatuur? Geen leveranciers voorlopig. Verder alle eventuele relevante bronnen. Bronvermelding van bovengenoemde stukken.