Skip to main content

Verhoging kruinhoogte met zandzakken

Dreigt een dijk aan een bepaalde plek over te lopen dan dient de waterkerende hoogte van de kering op deze lokatie te worden verhoogd. De dijk kan aan de buitendijkse kant van de dijkkruin worden verhoogd door het opwerpen van een wal van zandzakken.

Beschrijving noodmaatregel

Door het opwerpen van een extra wal van zandzakken op de kruin wordt de kerende hoogte van een dijk verhoogd. 

Waar kan het gebruikt worden?

Deze maatregel is nodig als bij een stijgende waterstand nog maar weinig waakhoogte (vrijbord) is en een verdere stijging tot boven de kruinhoogte dreigt op te treden.

Afwegingskader

Bij het verhogen van de dijkhoogte ist af te wegen dat door deze maatregel niet alleen een hoger buitenwaterpeil door de kering zal kunnen worden gekeerd, maar ook dat hierdoor extra belasting op de kruin wordt aangebracht. De kruin kan behalve met zandzakken ook met andere zandzakvavangende mobiele systemen (bijv. watergevulde systemen) verhoogd worden. Hierbij speelt het gewicht en de uitbreidbaarheid van het systeem ook een rol.

Wat is er nodig?

Hoeveelheden benodigde zandzakken per 100 m lengte en benodigde mankracht.

 • een enkele laag zandzakken voor 15 cm extra kruinhoogte: 250 zandzakken; 4.5 m³ zand; 1 shovel en 2 vrachtwagens, 5 mensen
 • een dubbele laag zandzakken voor 30 cm extra kruinhoogte: 750 zandzakken; 13.5 m³ zand; 1 shovel en 2 vrachtwagens, 5 mensen
 • drie lagen zandzakken voor 45 cm extra kruinhoogte: 1500 zandzakken; 27 m³ zand; 1 shovel en 2 vrachtwagens, 5 mensen
 • vier lagen zandzakken voor 60 cm extra kruinhoogte: 3000 zandzakken; 54 m³ zand; 1 shovel en 2 vrachtwagens, 5 mensen
 • vijf lagen zandzakken voor 75cm extra kruinhoogte: 4500 zandzakken; 81 m³ zand; 1 shovel en 2 vrachtwagens, 5 mensen

LET OP! de richting van de zandzakken t.o.v. stromingsrichting volgens Duitse aanbeveling is anders dan in werkinstructie leggen zandzakken!

De volgende dijkverhogingen kunnen door verschillende zandzaklagen worden bereikt:

 • 1 zandzaklaag = 10 cm hoogte: 5 cm extra kerende hoogte
 • 2 zandzaklagen = 20cm hoogte: 15 cm extra kerende hoogte
 • 3 zandzaklagen = 30 cm hoogte: 25 cm extra kerende hoogte

Behoefte aan zandzakken:

 • 10 cm dijkverhoging (zandzakken haaks op stromingsrichting): 350 zandzakken/100 m dijklengte
 • 20 cm dijkverhoging (1. en 2. laag haaks op stromingsrichting): 1000 zandzakken/100 m  dijklengte
 • 30 cm dijkverhoging (1. en 2. laag haaks op stromingsrichting, 3. laag langs de stromingsrichting): 2000 zandzakken / 100 m dijklengte

Hoe voer je het uit?

Hoe ziet het eruit?

zandzakwal voor kruinverhoging (bron: RWS)
Zandzakwal op buitenkruin ten behoeve van kruinverhoging (bron: RWS)

LET OP!  

Zandzakken kunnen een extra belasting vormen op de kruin van de dijk en daarmee een negatieve invloed hebben op het faalmechanisme Macrostabiliteit. Bij het toepassen van de maatregel moet op dit faalmechanisme dan ook worden gecontroleerd.

Is uitbreiding van noodmaatregel mogelijk?

Een zandzakwal kan eenvoudig worden verhoogd en verbreed.