Skip to main content

Verhoging kerende hoogte met zandzakken

De gebruikelijkste manier om de kerende hoogte van een waterkering te verhogen is het plaatsen van zandzakken.

Wat is het?

Een verhoging van de kerende hoogte van een waterkering met zandzakken.

Wat doet het?

Door de extra lagen zandzakken wordt de kerende hoogte van de kering verhoogd, waar een gevaar voor overstroming van de kering bestaat. 

Waar kan het gebruikt worden?

 • Een verhoging met zandzakken kan tot maximaal 0,5 m met een aanvaardbaare inzet worden opgebouwd.
 • Bij een smalle kruinbreedte is de aanvoer van materiaal moeilijk.

Hoe pas je het toe ?

Een kruinverhoging dient altijd aan de buitendijkse rand van de kruin plaats te vinden.

De gevulde open zandzak moet worden omgeslagen en tegen de stromingsrichting in worden geplaatst, dus het omgeslagen of dichtgenaaide of dichtgebonden einde ("strik") van de zak naar het water toe en de bodem van de zak ("kont") van het water weg.

boven- en zijaanzicht zandzakken
Boven- en zijaanzicht zandzakken

Hoe ziet het eruit?

zandzakwal voor kruinverhoging (bron: RWS)
Verhoging kerende hoogte met zandzakken

LET OP! 

 • Principieel gaat de dijkstabiliteit door de verhoging van de kerende hoogte achteruit
 • De verhoging van de dijk en de belasting door waterpeilen hoger dan de oorspronkelijke dijkkruin kan een overbelasting van de dijk veroorzaken. Dit kan tot langzame of plotselinge vervormingen leiden. 
 • De freatische lijn zal tot aan de dijkkruin stijgen. 
 • De kans op grondbreuk zal stijgen.

Relatie met andere faalmechanismen

 • Het extra gewicht als gevolg van de zandzakken op kruin kan een stabiliteitsprobleem veroorzaken.
 • Als gevolg van de kruinverhoging stijgt de freatische lijn in de dijk, waardoor de kans op macro- en microinstabiliteit en piping zal toenemen. 

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

 • Bij een helling van het binnentalud steiler dan 1:2 of een kruinbreedte kleiner dan 3,0 m zou de dijk binnendijks ook nog met een steunberm kunnen worden gestabiliseerd.
 • In uitzonderingssituaties zou ook een houten beschot met palen kunnen worden opgericht. Deze methode is alleen geoorloofd, als een gevaar voor de dijk door het inslaan van de houten palen zeker kan worden uitgesloten.
 • In bijzondere gevallen zouden in plaats van zandzakken ook andere materialen zoals graszodes kunnen worden toegepast.
 • Een verhoging met gestort grind dient met folie te worden afgedicht ewn de folie met zandzakken te worden gefixeerd.