Skip to main content

Aanleg van een dijkslot (cirkelvormige noodkering)

Een dijkslot is een soort halfronde ringdijk (uit zandzakken of grindstorting) die bij een dreigende lokaal beperkte overstroming rondom de schadeplek tegen het binnentalud aan wordt aangelegd als de schadeplek in dijk niet meer direct kan worden gerepareerd.

Wat is het?

Wat doet het?

Waar kan het gebruikt worden?

  • Toepassingsbereik à Wanneer wel toepasbaar!! Niet toepasbaar!!

Hoe pas je het toe ?

  • Kort, verwijzen naar uitvoering.
  • Link naar werkinstructie.

Hoe ziet het eruit?

  • Algemeen. Kort. Foto’s .
  • Voorbeelden waar het is toegepast (Casus , evt met link)

LET OP!  (belangrijke uitvoeringsaspecten)

  • Aandachtspunten, belangrijke dingen. Risico’s!!!
  • Kort: bijv. let op dat bereikbaarheid met groot materiaal mogelijk is. (bij dimensionering en uitvoering verder toelichten)

Relatie met andere faalmechanismen

(effect van noodmaatregel als bijeffect (dus zandzak op kruin kan ook stabiliteitsprobleem veroorzaken)

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

Korte toelichting naar welke andere noodmaatregelen iemand kan denken, logische combinaties.

Meer weten?

Evt literatuur? Geen leveranciers voorlopig. Verder alle eventuele relevante bronnen. Bronvermelding van bovengenoemde stukken.