Skip to main content

Steunberm aanleggen

Een steunberm is een stabiliteitsverhogende maatregel met grond/zand aan de binnendijkse kant van de kering.

Wat is het?

Een steunberm is een stabiliteitsverhogende maatregel aan de binnendijkse kant van een kering wanneer de dijk scheurvorming vertoont als gevolg van afschuiving wat aan het faalmechanisme macrostabiliteit kan worden toegekend.

Hoe werkt het?

De steunberm  is een gewichtsconstructie van zand/grond die aan de dijkteen tegen de dijk wordt aangebracht en daar als tegengewicht werkt om het labiele evenwicht te verbeteren en het omhoogkomen van de onderkant van de glijkcirkel bij een beginnende afschuiving tegen te werken. 

Hoe pas je het toe?

De steunberm moet zodanig worden aangebracht dat deze te allen tijde het evenwicht van de dijk verbeterd. Hiervoor is vooral de hoogte van de berm van belang. Bermen die te hoog tegen de dijk worden gelegd kunnen het faalmechanisme mogelijk versterkten. Hiervoor is het van belang om indicatief enig inzicht in het optredende faalmechanisme en in de grote en vorm van de glijcirkel te verkrijgen. Hieruit zou moeten volgen dat direct na het aanbrengen van de voorziene berm (zonder dat er van enige consolidatie wordt uitgegaan) de stabiliteit toeneemt.

De steunberm dient bij voorkeur in zand te worden uitgevoerd.

Voordeel van zandzakken boven los zand is dat uitspoeling tegengegaan wordt en er kleinere makkelijk te plaatsen modules ontstaan die ook op moeilijk toegangelijke plekken kunnen worden ingezet.

Eerst dient bij een zandzaaksteunberm een rooster aan de dijkteen beginnend richting talud te worden opgebouwd om afwatering te garanderen. Opbouw van zandzakbelasting ook van beneden naar boven. Als er geen materiaal voor roostervorming beschikbaar is, dienen de zandzaklichamen (max. breedte 2 m) regelmatig te worden onderbroken.

De zakken kunnen ook met een andere materiaal worden gevuld, omdat de zakken met name als ballast dienen. De voorkeur gaat echter uit naar zand omdat het relatief los materiaal blijft in natte omstandigheden wat het vullen van zakken makkelijker maakt. Daarnaast is het veeal van belang dat uittredend water niet door de zakken wordt geremd. Bij gebruik van een rijsthoutrooster is de kwelwaterafvoer gewaarborgd. 

Denk eraan dat de berm in geval van belendingen ook tot schade kan leiden aan deze belendingen.

Hoe ziet het eruit?

Steunberm van zand
Steunberm van zand