Skip to main content

Aanleg pipingberm

Met deze maatregel wordt ter plaatse van de aangelegde berm en uitspoelen van zand voorkomen. Bovendien wordt hierdoor de kwelweglengte waarover terugschrijdende erosie kan plaatsvinden verlengd, waardoor het proces tot stilstand kan komen. In principe kan hiermee ook opdrijven/opbarsten worden voorkomen, maar zolang dit niet aan de hand is, is dit meer een beheer- dan een noodmaatregel.

Ter vergroting van de kwelweglengte wordt een pipingberm van grond aangebracht. Aanleggen van de grondberm geschiedt aan de binnenzijde van de dijk. Een gebruikelijke maat voor de bermhoogte is 1 m. De breedte van de berm is afhankelijk van het kwelweglengte-tekort.

De pipingberm kan ook bestaan uit grind/zand dat als een filter werkt. Door de filterwerking van de berm wordt de kwelweg niet vergroot, maar zand uit de ondergrond kan niet naar boven worden getransporteerd en hierdoor uitspoeling van zand uit de diepte en daarmee pipevorming worden voorkomen.

Deze maatregel is toe te passen als opkisten nauwelijks mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn door de invloed van bomen.