Skip to main content

Opvullen van beschadigingen en afschuivingen op buitentalud

Beschadigingen aan het buitentalud vormen potentiele indringspunten voor water

Wat is het?

Op het buitentalud zijn lokaal begrenzde oppervlakkige schades tegen verdere erosie te beschermen. Ontstaane kolken dienen zo snel mogelijk te worden beveiligd door het dijkprofiel te herstellen.

Bij afschuivingen dient de oorspronkelijke dijkgeometrie met zandzakken of grindstortingen te worden hersteld.

Hoe werkt het?

Kleine schadeplekken (kolken) kunnen met grond, zandzakken bossen van rijshout worden opgevuld.

Bij afschuivingen kunnen zinkstukken zandzakken of steenstortingen wordne geplaatst. 

Hoe pas je het toe?

  • Personeel is met reddingsvesten en vanlijnen  te beveiligen.
  • Bij een hoge waterstand kunnen halfvolle zandzakken in de kolk worden geplaatst of laten gezakt. 
  • Bij een lage waterstand kunnen ook bossen rijshout worden geplaatst en met palen worden gefixeerd, zolang de kleiafdichting niet wordt beschadigd.
  • Om de stabiliteit van de dijk niet in gevaar te brengen mogen niet teveel zakken op het buitentalud worden geplaatst.

LET OP!

  • De afgeschoven verzadigde grond van de kolk mag niet worden gebruikt om de schade te herstellen.
  • Dynamische belastingen (verkeer op de dijkkruin of gooien van zandzakken vanuit een grote hoogte) vormen een gevaar voor de verzadigde dijk.
  • Bij een snel vallende waterspiegel bestaat het gevaar dat het buitentalud afschuift omdat de freatische lijn in de dijk alleen langzaam daalt.
  • Een afschuiving van het buitentalud veroorzaakt bij een bllijvend hoge buitenwaterstand tot een toename van de freatsiche lijn in de dijk.
  • Van groot belang is de bereikbaarheid van het buitentalud zonder de resterende dijkgeometrie (kruin en binnentalud) te beschadigen.