Skip to main content

Afdichten en beveiligen van beschadigingen op buitentalud

Beschadigingen aan het buitentalud vormen potentiele intredepunten voor water en werken daarom belastingverhogend op de dijkkern en stabiliteitsmindernd (microinstabikliteit en macroinstabiliteit binnendijks).
Daarom afdichten van (lokale) waterintredepunten aan het buitentalud door het afrollen van folie of dekzeilen over de schadeplek.

Door beschadigingen aan de bekleding/grasmat van het buitentalud kan water makkelijk in de dijkkern indringen en daardoor de freatische waterstand in de dijk verhogen. Dit heeft een negatief effect op de stabiliteit van de dijk.

Door het afdichten van de schadeplek met folie kan hey indringen van water worden tegengehouden. Dit werkt echter alleen bij schades met beperkte grootte. Het afdichten van grotere oppervlaktes met dekzeil zal weinig effect hebben omdat in dat geval de aansluiting van de folie met de ondergrond vanwege oneffenheden op het taludminder goed zal zijn. Bovendien zullen golven en langsstroming de folie omhoogtillen.

De folie is eventueel aan een ijzeren buis bevestigd om de folie gemakkelijker vanuit de kruin te kunnen laten afrollen. Folie op dijkkruin met pennen of zandzakken fixeren en op circa 1 m boven de buitenteen laten eindigen. Folie moeten overlappen en worden gefixeerd met pennen of zandzakken, om te voorkomen dat wind onder het folie kan komen.

Folie op buitentalud
Afdichten buitentalud met folie